Rada Programowa Konferencji


 • Dr Grzegorz Hajduk - przewodniczący
  Dr hab. Anna Barwińska–Małajowicz, prof. UR
  Dr hab. Wiesława Kuźniar, prof. UR
  Dr hab. Agata PierścieniakDr Barbara Fura
  Dr Bogumiła Grzebyk
  Dr Ewa Kubejko - Polańska
  Dr Władysława Jastrzębska
  Dr Dorota Jankowska
  Dr Wojciech Lichota
  Dr Małgorzata Lechwar
  Dr Agnieszka Majka
  Dr Tomasz Surmacz
  Mgr Jakub Bartak
  Mgr Konrad Drozd


  Komitet organizacyjny: 

  • Aleksandra Szałaj (+48 884 858 170),  
  • Michał Piękoś, 
  • Iwona Mazurek, 
  • Karolina Michalcewicz 


Organizator:  

                      


   Patroni:

Partnerzy: