Terminy i zasady

 • 30 listopada 2016 przesłanie abstraktu, do 30 listopada 2016
 • 30 listopada 2016 - wniesienie opłaty za udział w konferencji (80 zł)
 • 27 grudnia 2016 przesłanie artykułu w wersji elektronicznej

Artykuły prezentowane na konferencji zostaną opublikowane w recenzowanej publikacji zbiorczej po konferencji. Treść artykułu powinna zostać zatwierdzona przez promotora lub opiekuna naukowego. Artykuł w języku polskim, zgodny z zakresem tematycznym konferencji powinien zostać przygotowany zgodnie z wytycznymi:

 • objętość 10-12 stron w B5 JIS, w tym streszczenie, załączniki i referencje;   
 • edytor tekstu MS Word;    
 • tekst: czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5, kolumna tekstu wyjustowana,   
 • tytuł pogrubioną czcionką;    
 • imię i nazwisko autora oraz współautorów, nazwę uczelni, adres e-mail umieścić w nagłówku artykułu;   
 • Szablon artykułu do pobrania

  Koszt udziału w konferencji wynosi  80 zł i obejmuje:

  • udział w konferencji, 
  • wyżywienie, 
  • publikację artykułu, 
  • udział w wydarzeniach dodatkowych.
Organizator:  

                      


   Patroni:

Partnerzy: