Zakres tematyczny konferencji

Społeczno-gospodarczy rozwój regionów

 • Diagnoza dysproporcji w rozwoju regionalnym
 • Egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego
 • Zmiany strukturalne a rozwój regionalny
 • Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju regionalnego
 • Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju gospodarczego
 • Rola instytucji w rozwoju regionu
 • Instrumenty polityki ekologicznej w rozwoju regionu


Finansowe aspekty rozwoju gospodarczego 

 • Metody wyceny przedsiębiorstw
 • Źródła finansowania działalności gospodarczej
 • Fiskalne i pozafiskalne aspekty opodatkowania podmiotów gospodarczych
 • Formy finansowego wspierania przedsiębiorczości


Marketing regionów 

 • Marketing terytorialny i jego znaczenie w rozwoju regionalnym
 • Kształtowanie marki w marketingu terytorialnym
 • Wizerunek jednostki samorządu terytorialnego
 • Narzędzia promocji regionów

Strategie rozwoju regionów

 • Strategia jako narzędzie zarządzania regionem
 • Współpraca jako główny czynnik strategiczny rozwoju regionów
 • Mierniki oceny realizacji strategii rozwoju regionów
 • Kierunki i strategie rozwoju polskich regionów - dobre praktyki


Organizator:  

                      


   Patroni:

Partnerzy: